Styrken av Materialer/Vridning

posted in: Articles | 0

Vi ønsker å finne maksimal skjærspenning tmax som oppstår i en sirkulær akselen med radius c på grunn av bruken av et dreiemoment T. Med de forutsetninger som ovenfor, har vi, på noe punkt r på innsiden av skaftet, og skjærspenning er tr = r/c tmax.

∫trdA r = T

∫ r2/c tmax dA = T

tmax/c∫r2 dA = T

Nå, vet vi,

J = ∫ r2 dA

er det polare treghetsmoment av tverrsnittsområdet..

Dermed maksimal skjærspenning

tmax = Tc/J

ligningen over er kalt torsjon formel.,

Nå, for et solid runde aksel, og vi har,

J = π/32(d)4

Videre, for et punkt i avstand r fra midten av akselen, og vi har, er det skjærspenning τ er gitt ved

τ = Tr/J

Vi bare vurdere unødig belastning av enkle sirkulær skaft i denne analysen, dvs. sylindere eller ikke-eksentrisk rør uten splitt. Sirkulær skaft er oftest brukt som moment bærer medlemmer i maskiner med roterende deler (som drivaksler av motorer). Dette er tilfeldig, som analysen av ikke-sirkulære medlemmer under torsjon er ikke enkelt å utføre analytisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *