Sängkanten Rundor #1: Varför är en pulsus paradoxus inte en paradox?

posted in: Articles | 0

Välkommen till vår inledande Sängomgång ett nytt regelbundet inslag i kliniska korrelationer. Här lär du dig inte bara praktiska fysiska diagnos pärlor, men också det historiska sammanhanget där dessa fynd upptäcktes.

kommentar av: Judith Brenner MD, Associate Program Director, NYU Internal Medicine Residency Program

När du tar ett djupt andetag i, vad händer? På grund av en ökning av det negativa intratorakala trycket sugs blod in i hjärtans högra sida., Temporärt kan en fylld höger kammare bukta in i vänster ventrikel och därmed resultera i en kortvarig minskning av vänster ventrikulär fyllning. Blod häller också in i lungvaskulaturen och kan resultera i en kortvarig minskning av vänster ventrikulär fyllning och därmed sjunker vårt systoliska blodtryck. Du kan även testa detta på dig själv genom att känna din radiella puls och fortsätta känna den under en djup inspiration. Det finns en subtil men bestämd minskning av pulsationens Amplitud.

Vad är ”pulsus paradoxus”?,

i själva verket är pulsus paradoxus en överdrift av normal fysiologi. Det är ett inandningsfall i det systoliska blodtrycket större än 10 mm Hg som uppträder vid inställningen av:

med perikardiell tamponad begränsas det totala perikardiella utrymmet på grund av effusionen. Således är den normala utbuktningen av RV i LV överdriven och begränsar vänstersidig fyllning ännu mer. Dessutom finns det förmodligen mer fyllning och sammanslagning av blod i lungvaskulaturen eftersom det är mer distensible. Återigen är detta en överdrift av normal fysiologi och systoliskt blodtryck minskar.,

hur bestämmer du pulsus?
Blås upp din BP manschett över det systoliska. Sänk trycket mycket långsamt tills du hör din första Korotkoff ljud; detta första ljud kommer bara att höras under utgången. Fortsätt att sänka manschetttrycket till det högsta värdet där du hör Korotkoff ljud med varje slag; det betyder att du hör ljud med inspiration och utgång. Hitta skillnaden mellan de två siffrorna och det här är pulsus. Kom ihåg att en pulsus större än 10 mm Hg är onormal.

varför paradoxen?,
för att vara sann mot Kussmauls ursprungliga beskrivning 1873 erkände han att ”pulsus paradoxus” inte var en ”paradox” utan en överdrift av normal fysiologi. Den ”paradox” som han hänvisar till var att den perifera pulsen gick bort när det centrala hjärtslaget fortsatte. ”Pulsen var samtidigt liten och oregelbunden, försvann under inspiration och återvände vid utgången.”

Kussmauls andra tecken inkluderar:

  • Kussmauls tecken: neck vein engorgement under inspiration sett i konstriktiv perikardit och i själva verket en sann paradox!,
  • Kussmaul andning: sett i diabetisk ketoacidos

bild: Dr. Adolf Kussmaul 1822-1902, artighet av anestesi utbildning webbplats

dela: Twitter / Facebook / e-post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *