Styrka av material / vridning

posted in: Articles | 0

vi vill hitta den maximala skjuvspänningen tmax som uppstår i en cirkulär axel av radie C på grund av tillämpningen av ett vridmoment T. med hjälp av antagandena ovan har vi, när som helst r inuti axeln, skjuvspänningen är tr = r/c tmax.

trdA r = t

R2/C tmax dA = t

tmax/C R2 dA = t

nu vet vi,

J = r2 da

är det polära tröghetsmomentet i tvärsnittsområdet..

sålunda kallas den maximala skjuvspänningen

tmax = Tc/J

ovanstående ekvation torsionsformeln.,

nu, för en fast cirkulär axel, har vi,

j = π/32(D)4

vidare, för varje punkt på avstånd r från axelns mitt, har vi, skjuvspänningen τ ges av

τ = Tr/J

vi överväger endast den torsionella belastningen av enkla cirkulära axlar i denna analys, dvs cylindrar eller icke-excentriska rör utan splittringar. Cirkulära axlar används oftast som moment bärande medlemmar i maskiner med roterande delar (som drivaxlar av motorer). Detta är fortuitous, eftersom analysen av icke cirkulära medlemmar under torsion inte är enkel att utföra analytiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *