Flat Tax

geplaatst in: Articles | 0

Wat is een Flat Tax?

een vlakke belasting is een systeem waarbij alle belastingplichtigen belasting betalen tegen hetzelfde percentage van hun totale inkomen.

Hoe werkt een Flat Tax?

Waarom is een platte belasting belangrijk?

het concept van een platte belasting is controversieel, en veel economen en politici hebben veel verschillende wendingen en vormen van het idee geïntroduceerd. In veel voorstellen zou de platte belasting helemaal niet van toepassing zijn op inkomens beneden een bepaald bedrag.,

voorstanders zeggen dat vlakke belastingen mensen aanzetten om harder te werken, meer te verdienen en deel te nemen aan vermogensscheppende activiteiten omdat het huidige progressieve systeem mensen die meer geld verdienen bestraft (door hen in hogere belastingschijven te plaatsen en dus dat incrementele inkomen tegen een hoger tarief te belasten). In deze geest zeggen aanhangers dat een progressief belastingstelsel ondernemerschap niet aanmoedigt. Voorstanders zeggen ook dat het huidige belastingstelsel te ingewikkeld is, en dat het systeem van credits, aftrekposten, vrijstellingen, enz. biedt te veel mazen waarmee te profiteren van het systeem.,

de vraag of de platte belasting “eerlijker” is, is misschien wel het meest controversiële aspect van het idee. Onder het systeem zou een persoon met 100 keer meer inkomen 100 keer meer belasting betalen, maar die persoon zou hetzelfde percentage van zijn inkomen aan belasting betalen als een persoon met een laag inkomen zou betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *