Flat Tax (Svenska)

posted in: Articles | 0

vad är en platt skatt?

en fast skatt är ett system där alla skattebetalare betalar skatt med samma procentsats av sin totala inkomst.

Hur fungerar en fast skatt?

Varför har en fast skattesats?

begreppet platt skatt är kontroversiellt, och många ekonomer och politiker har infört många olika vändningar och former av idén. I många förslag skulle den fasta skatten inte alls tillämpas på inkomster under ett visst belopp.,

supportrar säger att platta skatter uppmanar människor att arbeta hårdare, tjäna mer och engagera sig i förmögenhetsskapande aktiviteter eftersom det nuvarande progressiva systemet straffar människor som tjänar mer pengar (genom att sätta dem i högre skattefästen och därmed beskatta den inkrementella inkomsten i högre takt). I denna anda säger anhängare ett progressivt skattesystem inte uppmuntrar entreprenörskap. Supporters säger också att det nuvarande skattesystemet är för komplicerat, och att systemet med krediter, avdrag, undantag etc. erbjuder för många kryphål för att dra nytta av systemet.,

begreppet om den platta skatten är ”mer rättvis” är kanske den mest kontroversiella aspekten av idén. Enligt systemet skulle en person med 100 gånger mer inkomst betala 100 gånger mer i skatter, men den personen skulle betala samma procentandel av sin inkomst i skatter som en låginkomsttagare skulle betala.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *